Value 4robotics

Produkty a služby

Manipulace materiálu a montáž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • 6osý robot pro manipulaci materiálu (případně další sedmá a  osmá osa dle specifikace)
  • mechanická montáž spojovacího materiálu – nýty, závitová pouzdra aj.
  • online x offline programování
  • programování drah robota buď kontinuální nebo bodové (point-to-point)
  • možnost zapojení kobotů 

Modifikovatelné řešení pro různé podmínky:

  • oblast použití
  • užitečné zatížení 
  • pracovní rozsah
  • přesnost
  • třída ochrany
  • typu komunikace s dalšími roboty aj.

realizace v praxi

Lakování a aplikace barev a laků

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Práškové lakování: Mezi elektrodami na konci stříkací hlavy a povrchem uzemněného dílce se vytváří elektrické pole.  Aby došlo k ulpění prášku na dílci, dodá se mu v aplikačním zařízení elektrostatická energie. 

realizace v praxi

Opalování

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  • Svařená kabina s osazeným robotem a opalovací hlavou. Využití ke změně povrchového napětí materiálů, např. pro lepení, zapěňování, apod. 
  • Opalování  plynovým hořákem je vhodné zejména pro tvarované díly, silné materiály nebo díly velkých rozměrů.

realizace v praxi

Řezání vodním paprskem

Jsme předním výrobcem boxů pro řezání vodním paprskem (waterjet box). Díky dlouholetém specializaci na tuto oblast máme i výbornou servisní síť. 

  • Voda je pod obrovským tlakem vháněna do řezné hlavy, kde se podle potřeby dále mísí s abrazivem.
  • Výhody:
   • maximální teplota 40-50 °C
   • přesnost řezání
   • žádné poškození povrchu
  • Nevýhody:
   • styk s vodou a abrazivním materiálem
  • GANTRY řešení (pevný stůl)
  • otočný 2pozicový stůl
  • otočný 3pozicový stůl
  • 1, 2, 3 nebo 4 robotové provedení

Typy waterjet boxů

Gantry řešení je svařená kabina s pevnou polohou bez otočného stolu. Stůl je možné při výběru této modifikace vyklápět směrem k operátorům výroby pro zlepšení ergonomie. 

Řešení s rolovacími dveřmi z obou stran, z jedné strany nebo otevírací pevné dveře. Modulární řešení kompletně podřízeno zákaznickým požadavkům. 

Jendoduché, levné řešení a malým footprintem. Bohužel operátor nesmí vstoupit do prostoru robotů dříve, než doběhne pracovní cyklus robotů – celkový výrobní cyklus závisí na vyjmutí a založení řezaných dílů. 

Je možné umístit 1, 2, 3 nebo 4 roboty ve varinatách master a slave.

 S / bez vakuového systému – řešení sběru odpadů.

Kabina s otočným stolem, který má pozice 0° a 180°. Ocelová konstrukce s možným layoutem robotů s počtem 2, 3 a 4 v provedení master a slave.

Vakuum, sběr odpadu samozřejmostí.

Výhodou této aplikace je možnost provádět vyjmutí a zakládání řezaných dílů během pohybu robotů. Oblast robotů je bezpečně uzavřena a operátor se může pohybovat v zóně poloměru otáčení otočného stolu.

Nevýhodou je větší footprint WJ kabiny.

Kabina s otočným stolem, který má pozice 0°, 120° a 240°. Ocelová konstrukce s možným layoutem robotů s počtem 2, 3 a 4 v provedení master a slave.

Vakuum, sběr odpadu samozřejmostí.

Výhodou této aplikace je možnost provádět vyjmutí a zakládání řezaných dílů během pohybu robotů. Oblast robotů je bezpečně uzavřena a operátor se může pohybovat v zóně poloměru otáčení otočného stolu a ta dokonce na dvou stanovištích.

Nevýhodou je velká náročnost na prostor.

Počty robotů jsou optimalizovány díky předem provedeným simulacím pro správný odhad potřebného řezného času.

realizace v praxi

Frézování a řezání

Roboti a robotická pracoviště zajišťují maximální přesnost pohybů a řezů. Jednoduchým naprogramováním robota lze obrábět libovolné velikosti a tvary dílce. Kromě řezání vodním paprskem dodáváme řešení řezání laserem nebo ultrazvukem.

  • Laserové řezání je řezání pevných látek pomocí kontinuálního nebo pulzního laserového záření prostřednictvím ablace materiálu.

CO2 laser je plynový laser. Používá se pro 2D řezání, nikoli pro robotické řezání.

YAG laser – pevnolátkový laser. Díky krátké vlnové délce paprsku je možné vést laser optickým kabelem.

  • Ultrazvukové řezání pro přesný řez s čistými hranami. Řezání probíhá bez tlaku na materiál.

    

  • Řezání laserem
   • řezná rychlost: až 250 mm/s
   • hloubka řezu: až 20 mm v jednom kroku
   • frekvence zařízení: 20 nebo 35 kHz
   • poloměr:  min 100 mm 
  • Ultrazvukové řezání je vhodné pro řezání a zatavování textilií a tkanin.

realizace v praxi

Sváření

Pro spojování a svařování materiálů vybíráme vždy takové technologie, které se nejlépe hodí jak pro spojované díly, tak pro výrobní prostředí. Dodáváme aplikace s ultrazvukovým svářením, s MIG/MAG svařováním v ochranné atmosféře i aplikace používající metodu odporového bodového sváření.

  • Ultrazvukové sváření: Za pomoci vysokofrekvenční mechanické vibrace – ultrazvuku – se plastickou deformací a tlakem materiál smísí a vznikne svárový spoj.

   Návrh sonotrody je vždy konzultován s vývojovým centrem Herrmann Ultraschallschweiss.

  • MIG/MAG svařování: Principem obloukového svařování je hoření oblouku mezi tavicí elektrodou a základním materiálem nebo svarovou lázní.

   Svařovací drát a svařovací lázeň jsou obklopeny ochranným plynem, který chrání svařovací lázeň a zároveň pomáhá zapálit a stabilizovat oblouk.

  • Odporové bodové svařování (RSW) je proces, při kterém se styčné plochy kovových povrchů spojují teplem z odporu elektrického proudu.

   Výhodou je velmi krátká doba svařování bez přehřátí zbytku svařované konstrukce.

  • Ultrazvukové svařování: Robotická aplikace ultrazvukového svařování umožňuje měnit pouze tvarová lůžka a dráhy robotů. Vlastní konstrukce stroje a aplikace ale mohou zůstat pro jiné podobné produkty. 

   Může být i v kombinaci s rychlovýměnným systémem pro více druhů sonotrod dle požadavků vyráběného produktu.

možnosti svařování

realizace v praxi

Spojování a lepení

Spojování materiálů pomocí lepení se používá v průmyslové výrobě velmi často. Lepící stanice jsou součástí montážních linek či jako jednoúčelové stroje. Lepící robotické stanice umožňují nanést lepidlo na těžce přístupná místa ve stejné kvalitě a pevnosti. 

Při aplikaci lepidla robotem se musí brát v potaz okolní prostředí a parametry spojovaného materiálu jako například:

  • adheze materiálu
  • vnitřní pevnost (soudržnost)
  • smáčivost materiálu
  • pevnost materiálu

Způsoby vytvrzování lepidla:

 • anaerobní reakce
 • UV záření
 • vzduch
 • odpařování rozpouštědla
 • teplo
 • přimíchání vytvrzovacího prostředku

realizace v praxi