Zavazadlový prostor

Máme zkušenost s mnohými realizacemi strojů, zařízení a přípravků pro sériovou výronu automobilových dílů z různých materiálů. Pro uvedené díly umíme navrhnout zařízení nebo celý funkční systém pro jejich sériovou výrobu.


Realizované projekty

Automatická linka pro výrobu bočního obložení kufru ​

Topné pece s automatickým manipulátorem s ručním založením vstupního materiálu a ručním vyjmutí s dopravníkového pásu jako součást poloautomaticky řešené formovací linky.

  • poloautomatické formovací linky
  • hydraulický formovací lis
  • zařízení na ohřev polotovarů (IR nebo kontaktní pece => topné zóny)
  • zařízení na handling materiálu (manipulátor)
  • Podobné řešení lze aplikovat na stroje vyrábějící tyto díly:

   • zavazadlový prostor 
   • exteriérové díly (například nadkolí)
   • interiérové díly (soft trim)

Automatická linka pro výrobu úložného prostoru v kufru​

Plně automatická formovací linka složená z modulárních stanic. Modularita stanic zajišťuje možnost modifikace pro jiné interiérové díly. Tato linka slouží k výrobě kufrových dílů ze dvou různých materiálů.

  • odvíječ na „sendvič“
  • odvíječ na pohledový koberec
  • transfer hlavni „sendvič“
  • transfer boční na pohledový koberec
  • topná zóna I (kontakt 300 T)
  • topná zóna II (IR)
  • formovací lis 100 T
  • vyjímací stanice 
  •  

Podobné řešení lze aplikovat na stroje vyrábějící tyto díly:

   • zavazadlový prostor (boční obložení aj.)
   • interiérové díly (soft trim)

Plně automatická linka s ručním vyjímaním vyformovaného produktu ​

Plně automatická formovací linka s ručním vyjímáním vyformovaného produktu.  Tato linka byla realizovaná pro výrobu kufrových dílů, ale v modifikaci lze použít i na formování kobercových dílů (interiérové díly). 

  • formovací linky s integrovaným robotem
  • hydraulický formovací lis
  • zařízení na ohřev polotovarů (IR nebo kontaktní pece => topné zóny)
  • zařízení na handling materiálu -> lineár + robot
  • pinčovací nástroj s napínacími rámečky a dělícím nožem
  • integrace robota
  •  

Podobné řešení lze aplikovat na stroje vyrábějící tyto díly:

  • zavazadlový prostor (boční obložení aj.)
  • interiérové díly (soft trim)