Exteriérové díly

Máme zkušenost s mnohými realizacemi strojů, zařízení a přípravků pro sériovou výrobu automobilových dílů z různých materiálů. Pro uvedené díly umíme navrhnout zařízení nebo celý funkční systém pro jejich sériovou výrobu.