Dotace

 • Název projektu: DIGITÁLNÍ FIRMA VALUE 4INDUSTRY
 • Cíl projektu: Zvýšení úrovně digitalizace firemních procesů, tedy zejména jejich zefektivnění. Zavedeny budou pokročilé digitální technologie, které pomohou zajistit rozšíření kapacity stávající provozovny.

  Projekt je zaměřen na podporu automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího využití, propojení a řízení firemních procesů, tedy posun směrem k plně digitální firmě. 

Název projektu: Rozšíření prototypového centra společnosti

 • Cíl projektu: Rozšíření výzkumně inovačních kapacit, prototypových procesů a technologií pro oblast stavby prototypu ve vývojovém cyklu produktu, konkrétně na bázi přírodních obnovitelných materiálů.
        • Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
 • Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:
    • výroba termoplastových prototypových komponentů na 3D tiskárně
    • technologie řezání textilií, kompozitů a termoplastů robotickým pracovištěm s vodním paprskem
    • tvorba CNC obráběcích programů za podpory CAM SW
    • 3D laserové skenování
    • CNC/HSC obrábění prototypů a prototypových nástrojů

 • Název projektu: Rozšíření úrovně automatizace ve společnosti Value 4industry s.r.o.
 • Cíl projektu: Zavedení automatizované obsluhy technologií a manipulátorů zajišťujících pohyb vyráběných komponent a materiálů, rozšíření infrastruktury a optimalizace procesů.
 • Účelem projektu byla automatizace vývojového, konstrukčního procesu a prototypové výroby a zavedení vzájemné autonomní obousměrné komunikace všech klíčových prvků společnosti.
 •  

 • Název projektu: Vývojové centrum pro průmyslové aplikace na bázi přírodních obnovitelných zdrojů
 • Cíl projektu: Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity o laboratoř pro virtuální vývoj prototypů a vybavení stávajících kapacit o potřebné technologie s cílem posílit stávající VIK a zaměřit vývojové činnosti na produkty s obsahem přírodních vláken.
 • K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.
 • Rozpis nabízených služeb/technologií pro účely VaV:
  • lisování prototypových dílů na bázi přírodních materiálů
  • příprava vrstvených kompozitů na bázi přírodních materiálů pro prototypovou výrobu
  • simulace a vývoj výrobních procesů pomocí technologií pro chlazení a temperování prototypových nástrojů
  • měření parametrů výrobních procesů prototypových dílů spektrometrem

CAD/CAM programování prototypů a prototypových nástrojů

 • Název projektu: Rozšíření technologického centra společnosti NARETEC
 • Druh projektu: vybudování laboratoří pro virtuální vývoj, výstavba prototypové a testovací haly a její vybavení technologiemi.
 • Registrační číslo projektu: 4.2 PT03/352
 • Název projektu: Rozšíření technologického centra společnosti NARETEC II
 • Druh projektu: Rozšíření kapacit vývojového pracoviště, pořízení zařízení a strojů pro vývoj a testování prototypů a pořízení SW a HW pro virtuální vývoj prototypů
 • Registrační číslo projektu: 4.2 PT03/1077