Komplexní řešení pro průmyslovou výrobu

Proces od začátku do konce
Naše vývojové oddělení se specializuje na plánování, optimalizaci a zavádění inovací a technologií pro celý životní cyklus produktu – od prvotních studií dílu přes návrh celého výrobního procesu až po finální end-of-line testování.

Mnohaleté know-how
Poskytujeme jedinečnou přidanou hodnotu díky kombinaci našich nabytých zkušeností a technologického know-how.

Komplexní zpracování
Zadání zpracováváme komplexně. Snažíme se najít najít nejrychlejší a nejefektivnější řešení sloučením více procesních kroků dohromady či jinou optimalizací. 

Nejen automotive
Zaměřujeme se na zpracování funkčních systémů, montážních linek a automatizovaných pracovišť hlavně (ale nejen) pro automotive. 

Poradenství
Mimo služby vývoje a konstrukce výrobních celků poskytujeme také nezávislé poradenství. Je jedno, zda potřebujete vypracovat vstupní analýzu proveditelnosti a nákladů nebo optimalizovat celý výrobní proces – máme řadu specialistů, kteří se Vám budou v daném problému věnovat.

Nástroje, stroje a zařízení

nástroje

Velmi pokročilé léry, které simulují okolí dílů a dovolují svojí konstrukcí velmi přesné měření odchylek.

Konvenční léry na kontrolu a měření shody vyrobených dílů, převážně na tvar a vlastní ořez. Využití umělého dřeva o různé hustotě.

Určené pro použití při  vývojové fáze vozů.

Z tohoto důvodu máme snahu alternovat sériové nástroje od dřevěných až po jednoduché hliníkové bloky.

Technologicky nutné temperované nástroje je možně nahradit nepřímo chlazenými / topenými standardními deskami, které máme po letech participace na vývojových projektech skladem.

Některé nástroje je možné alternovat i laminátovými otisky z CNC obráběných dřevěných kopyt.

Jednoduché léry bez lakování, CNC obrobené z MDF lepených desek.

Laminátové skořepiny, nebo také „šály“, u nichž se používá vyfrézované dřevění kopyto jako laminovací šablona. Skořepina se následně odlaminuje a přes nerezové plechy nebo tyče se spojí s rámem.

WJ šály mohou mít různé vybavení – s tzv. přidržovači (manuál, pneumatické, řízené WJ kabinou) nebo vakuem (pokud je kabina vybavena vakuovou cyklonou).

Sériové nástroje se mohou lišit vlastním materiálovým provedením podle oblasti určení a procesu výroby dílů.

A dále složitostí nástroje jako je integrace napínacích rámů, dělících nožů, provozovaná teplota, integrovaný labyrint topení/chlazení/páry.

Materiálové provedení:

  • hliníkový blok
  • hliníková slitina bez / s integrovaným trubkovým topným / chladícím labyrintem
  • ocelové bloky s vnitřním vrtáním pro parní a olejový labyrint
  • specifické oceli odolnějším proti skelným vláknům

Velmi často hliníkové odlitky s labyrintem nebo vrtané hliníkové bloky pro topení vodou/olejem na dosažení správných procesních parametrů na tvrzení PU pěny.

Hliníkové nebo ocelové nástroje s integrací vakuového labyrintu. U pohledových dílů velmi často nutnost provedení úpravy povrchu chemickým nebo mechanickým grainingem.

Umíme zajistit potřebný vzor (grain) ve spolupráci s osvědčenými evropskými lídry.

Laminace může probíhat konvenčním mechanickým stlačením nebo přes vakuovou membránu. Vybraná technologie je vždy velmi detailně konzultována dle zákaznických potřeb a technických možností vyráběných dílů.

Součástí vybrané konstrukce jsou i přípravky/nástroje pro nutné pozicování spojovaných materiálů.

Laminace včetně zaoblení/zavření hran tak, aby byl kompletně obalen nosič dekoru. Nástroje je možné konstruovat jak pro kontaktní, tak i hotmeltové lepidlo. 

Vždy uzpůsobeno preferované zákaznické technologii.

Velmi často ocelové bloky s možností přímého nebo nepřímého topení včetně integrace páry.

Pinčovací hrana je velmi často kalena laserem dle požadavku včetně možnosti nitridace či jiné povrchové úpravy.

Nástroje mohou být i chlazené a to dle procesu převážně ocelí 1.2311 nebo 1.2085 aj.

Sekací nástroje lze dělit na 3 konvenční principy sekání:

  • „natupo“ – ocel proti oceli

  • „do gumy“ – sekání do Fibra – gumové desky o specifické tvrdosti (za studena nebo možné i za tepla)

  • „přejezdem“ – dá se přirovnat k principu nůžek

Konstrukčně je možné kostru nástroje vyrobit z šedé litiny a následnou kombinací sekacích segmentů z ocelí 1.2311 a 1.2379.

Výroba postupových nástrojů na tváření plechů.

Od jednoduchého provedení s laminovanou skořepinou a axiálním ventilátorem až po komplexní kombinace chlazení/polo/plně automatickým vyjímáním odpadů.

stroje a zařízení

  • elektrické
   Možné efektivní řešení pro malé, ale i velké pěnové interiérové dílce.
  • hydraulické
   Častě řešení pro pěnování větších interiérových celků, např. podpěnované koberce.
  • pneumatické
   Čistě pneumatické řízení i pro kombinaci zavřeného a otevřeného pěnování, včetně technologie pěnování mezi PE folie (fender).

Řešení jako stand-alone nebo implementace do lineárních linek nebo robotických aplikací.

Pokud se jedná o kontaktní pec, tak vstupní materiál je zpravidla slisován na požadovanou tloušťku materiálu -> funguje jako hydraulický nebo elektrický lis s malou lisovací silou.

V případě IR pece materiál není v kontaktu s ohřívaným materiálem.

Mohou to být lineární systémy, které jsou  součástí formovacích linek a stejně tak robotické aplikace, které se implementují do stávajícího výrobního procesu.

  • lineární transfery

  • odvíječky

  • manipulátory

  • dopravníky

  • vyjímací stanice

4Value Group je přední výrobce WJ kabin pro řezání 3D vodním paprskem pomocí robotů. 

Hlavní specializaci ve skupině drží společnost Value 4robotics.

Více o WJ kabinách se dočtete v oddělení robotizace.

Specificky účelové zařízení, dle zákaznického zadání s přidanou hodnotou.

Jako příklad lze uvést dokončovací linku na obalení hran interiérových střech včetně finálního měření tuhosti.

Lisy s potřebnou zavírací silou až 800 T. Využití lisů jako stand-alone řešení až po integraci do plně automatického procesu.

V provedení: sloupové, prismatické i etážové.

  • formovací
   Lisy se sloupovým, ale i prismatickým vedením horního beranu – pro chlazené/studené nástroje bez integrovaného topení.
  • sekací
   Velmi přesné lisy se sloupovým, ale i prismatickým vedením horního beranu – pro chlazené/studené nástroje bez integrovaného topení.
  • na horké nástroje
   Prismatické vedení s možností integrovaného vytápění spodního stolu i horního beranu.
  • laminovací
   Velmi přesné lisy se sloupovým, ale i prismatickým vedením horního beranu – pro chlazené/studené nástroje bez integrovaného topení.

Kombinace výrobního procesu dle zákaznických potřeb pomocí lineárních pohybů a víceosé robotiky.

  • lineární automatické formovací linky

  • poloautomatické formovací linky

  • formovací linky s integrovaným robotem

  • laminovací

Integrace osvědčené technologie od Krauss Maffei nebo Hennecke do systému otočného karuselu s integrovanými FTR.

Zařízení jsou nejčastěji pneumatické, hydraulické nebo elektrické. Na oblast hard, soft trim, interiér, exteriér a motoru.

Od jednodušších jednoúčelových sekacích přípravků po komplikované víceúčelové sekací stroje. Například náseky interiérových střech na evakuaci airbagů.

Aplikace kontaktního nebo hotmeltového lepidla.

Od ručních, 2D lineárních až po komplikované 3D robotické řešení.

Jednoúčelový stroj na klipování komponent.

Každý OEM má specifický mechanický princip zajištění provozní polohy klipů – nutno aplikovat do 2D pohybů klasickou vícekrokovou pneumatickou mechanikou nebo využít robotické aplikace pro 3D pohyb.

Velmi pokročilé léry, které simulují okolí dílů a dovolují svojí konstrukcí velmi přesné měření odchylek.

Konvenční léry na kontrolu a měření shody vyrobených dílů, převážně na tvar a vlastní ořez. Využití umělého dřeva o různé hustotě.

Určené pro použití při  vývojové fáze vozů.

Z tohoto důvodu máme snahu alternovat sériové nástroje od dřevěných až po jednoduché hliníkové bloky.

Technologicky nutné temperované nástroje je možně nahradit nepřímo chlazenými / topenými standardními deskami, které máme po letech participace na vývojových projektech skladem.

Některé nástroje je možné alternovat i laminátovými otisky z CNC obráběných dřevěných kopyt.

Jednoduché léry bez lakování, CNC obrobené z MDF lepených desek.

Laminátové skořepiny, nebo také „šály“, u nichž se používá vyfrézované dřevění kopyto jako laminovací šablona. Skořepina se následně odlaminuje a přes nerezové plechy nebo tyče se spojí s rámem.

WJ šály mohou mít různé vybavení – s tzv. přidržovači (manuál, pneumatické, řízené WJ kabinou) nebo vakuem (pokud je kabina vybavena vakuovou cyklonou).

Sériové nástroje se mohou lišit vlastním materiálovým provedením podle oblasti určení a procesu výroby dílů.

A dále složitostí nástroje jako je integrace napínacích rámů, dělících nožů, provozovaná teplota, integrovaný labyrint topení/chlazení/páry.

Materiálové provedení:

  • hliníkový blok
  • hliníková slitina bez / s integrovaným trubkovým topným / chladícím labyrintem
  • ocelové bloky s vnitřním vrtáním pro parní a olejový labyrint
  • specifické oceli odolnějším proti skelným vláknům

Velmi často hliníkové odlitky s labyrintem nebo vrtané hliníkové bloky pro topení vodou/olejem na dosažení správných procesních parametrů na tvrzení PU pěny.

Hliníkové nebo ocelové nástroje s integrací vakuového labyrintu. U pohledových dílů velmi často nutnost provedení úpravy povrchu chemickým nebo mechanickým grainingem.

Umíme zajistit potřebný vzor (grain) ve spolupráci s osvědčenými evropskými lídry.

Laminace může probíhat konvenčním mechanickým stlačením nebo přes vakuovou membránu. Vybraná technologie je vždy velmi detailně konzultována dle zákaznických potřeb a technických možností vyráběných dílů.

Součástí vybrané konstrukce jsou i přípravky/nástroje pro nutné pozicování spojovaných materiálů.

Laminace včetně zaoblení/zavření hran tak, aby byl kompletně obalen nosič dekoru. Nástroje je možné konstruovat jak pro kontaktní, tak i hotmeltové lepidlo. 

Vždy uzpůsobeno preferované zákaznické technologii.

Velmi často ocelové bloky s možností přímého nebo nepřímého topení včetně integrace páry.

Pinčovací hrana je velmi často kalena laserem dle požadavku včetně možnosti nitridace či jiné povrchové úpravy.

Nástroje mohou být i chlazené a to dle procesu převážně ocelí 1.2311 nebo 1.2085 aj.

Sekací nástroje lze dělit na 3 konvenční principy sekání:

  • „natupo“ – ocel proti oceli

  • „do gumy“ – sekání do Fibra – gumové desky o specifické tvrdosti (za studena nebo možné i za tepla)

  • „přejezdem“ – dá se přirovnat k principu nůžek

Konstrukčně je možné kostru nástroje vyrobit z šedé litiny a následnou kombinací sekacích segmentů z ocelí 1.2311 a 1.2379.

Výroba postupových nástrojů na tváření plechů.

Od jednoduchého provedení s laminovanou skořepinou a axiálním ventilátorem až po komplexní kombinace chlazení/polo/plně automatickým vyjímáním odpadů.

  • elektrické
   Možné efektivní řešení pro malé, ale i velké pěnové interiérové dílce.
  • hydraulické
   Častě řešení pro pěnování větších interiérových celků, např. podpěnované koberce.
  • pneumatické
   Čistě pneumatické řízení i pro kombinaci zavřeného a otevřeného pěnování, včetně technologie pěnování mezi PE folie (fender).

Řešení jako stand-alone nebo implementace do lineárních linek nebo robotických aplikací.

Pokud se jedná o kontaktní pec, tak vstupní materiál je zpravidla slisován na požadovanou tloušťku materiálu -> funguje jako hydraulický nebo elektrický lis s malou lisovací silou.

V případě IR pece materiál není v kontaktu s ohřívaným materiálem.

Mohou to být lineární systémy, které jsou  součástí formovacích linek a stejně tak robotické aplikace, které se implementují do stávajícího výrobního procesu.

  • lineární transfery
  • odvíječky
  • manipulátory
  • dopravníky
  • vyjímací stanice

4Value Group je přední výrobce WJ kabin pro řezání 3D vodním paprskem pomocí robotů. 

Hlavní specializaci ve skupině drží společnost Value 4robotics.

Více o WJ kabinách se dočtete v oddělení robotizace.

Specificky účelové zařízení, dle zákaznického zadání s přidanou hodnotou.

Jako příklad lze uvést dokončovací linku na obalení hran interiérových střech včetně finálního měření tuhosti.

Lisy s potřebnou zavírací silou až 800 T. Využití lisů jako stand-alone řešení až po integraci do plně automatického procesu.

V provedení: sloupové, prismatické i etážové.

  • formovací
   Lisy se sloupovým, ale i prismatickým vedením horního beranu – pro chlazené/studené nástroje bez integrovaného topení.
  • sekací
   Velmi přesné lisy se sloupovým, ale i prismatickým vedením horního beranu – pro chlazené/studené nástroje bez integrovaného topení.
  • na horké nástroje
   Prismatické vedení s možností integrovaného vytápění spodního stolu i horního beranu.
  • laminovací
   Velmi přesné lisy se sloupovým, ale i prismatickým vedením horního beranu – pro chlazené/studené nástroje bez integrovaného topení.

Kombinace výrobního procesu dle zákaznických potřeb pomocí lineárních pohybů a víceosé robotiky.

  • lineární automatické formovací linky

  • poloautomatické formovací linky

  • formovací linky s integrovaným robotem

  • laminovací

Integrace osvědčené technologie od Krauss Maffei nebo Hennecke do systému otočného karuselu s integrovanými FTR.

Zařízení jsou nejčastěji pneumatické, hydraulické nebo elektrické. Na oblast hard, soft trim, interiér, exteriér a motoru.

Od jednodušších jednoúčelových sekacích přípravků po komplikované víceúčelové sekací stroje. Například náseky interiérových střech na evakuaci airbagů.

Aplikace kontaktního nebo hotmeltového lepidla.

Od ručních, 2D lineárních až po komplikované 3D robotické řešení.

Jednoúčelový stroj na klipování komponent.

Každý OEM má specifický mechanický princip zajištění provozní polohy klipů – nutno aplikovat do 2D pohybů klasickou vícekrokovou pneumatickou mechanikou nebo využít robotické aplikace pro 3D pohyb.

Automatizace a robotizace

Integrujeme roboty do stávajících Tier 1 procesů.

  • klipování
  • montáž
  • handling aj.

Využití robotů při manipulaci a transportu materiálu je široké ve všech průmyslových výrobách. Díky nepřeberným možnostem konfigurace je použití robotů vhodné do různých podmínek a pro různé díly. 

Modifikovatelné řešení pro různé podmínky:

  • oblast použití
  • užitečné zatížení 
  • pracovní rozsah
  • přesnost
  • třída ochrany
  • typu komunikace s dalšími roboty aj.

Zavírání hran produktu (např. interiérového dílce auta) je velmi častá činnost, která se realizuje za pomoci robotických pracovišť.

Typickou realizací je kabina s osazeným robotem s opalovací hlavou. Využití ke změně povrchového napětí materiálů, např. pro lepení, zapěňování aj.

Jsme předním výrobcem boxů pro řezání vodním paprskem (waterjet box). Díky dlouholetém specializaci na tuto oblast máme i výbornou servisní síť. 

Kabiny na řezání interiérových dílů pomocí vodního paprsku zhotovujeme v mnoha modifikacích: 

  • GANTRY řešení (pevný stůl)

  • Otočný 2pozicový stůl

  • Otočný 3pozicový stůl

  • 1, 2, 3 nebo 4 robotové provedení

Více o waterjet boxech najdete na stránkách sesterské společnosti Value 4robotics:  www.value-4robotics.cz

Roboti a robotická pracoviště zajišťují maximální přesnost pohybů a řezů. Jednoduchým naprogramováním robota lze obrábět libovolné velikosti a tvary dílce. Kromě řezání vodním paprskem dodáváme řešení řezání laserem nebo ultrazvukem.

Pro spojování a svařování materiálů vybíráme vždy takové technologie, které se nejlépe hodí jak pro spojované díly, tak pro výrobní prostředí. Dodáváme aplikace s ultrazvukovým svářením, s MIG/MAG svařováním v ochranné atmosféře i aplikace používající metodu odporového bodového sváření.

Hlavu robota je možné osadit lepičkou pro aplikaci hotmeltového lepidla nebo stříkací hlavou pro aplikaci kontaktního lepidla.

Může být součástí kabiny, kde společně s pneumachanikou zabaluje hranu produktu. 

Další služby​

Ve spolupráci se sestrskými společnostmi nabízíme další služby pokrývající celý životní cyklus produktu – od prototypu až po servis. 

Value 4services

Servis

Nic netrvá věčně. Proto se společnost Value 4services specializuje na záruční a i pozáruční servis strojů a zařízení nejen z produkce 4Value Group.

  • plánovaná pravidelná nebo preventivní údržba nástrojů a strojů
  • identifikace a dodávka materiálů podléhajících opotřebení a náhradních dílů

Servisní oddělení

service@value-4services.cz

Value 4automotive

Vývoj dílů a modulů

Společnost Value 4automotive se zabývá produktovým designem dílů zejména pro automotive. Provádí vstupní analýzy, FMEA, benchmarking aj.

Value 4technology

Prototypová produkce

Společnost Value 4technology dodává studie a analýzy pro celý produktový cyklus výrobku. Zabývá se hlavně výrobou prototypových dílů ale i dílů, které se už sériově nevyrábí.

Chcete vědět více?

Máte otázky?
Kontaktujte nás.